Alfa-lipoinska kiselina

Pill

Tioktinska kiselina

Alfa-lipoinska kiselina je supstanca koje se koristi kao prevencija ili pomoć u liječenju mnogih hroničnih bolesti koje su povezane sa oksidativnim stresom (kao što je dijabetička neuropatija) i na taj način usporava nastanak metaboličkog sindroma, jer se smatra jakim antioksidansom.

Mehanizam djelovanja: Postoje dva oblika alfa-lipoinske kiseline: oksidovana lipoinska kiselina i redukovana dehidro lipoinska kiselina. Oba oblika su sposobna da neutrališu slobodne radikale, a njihov značaj se ogleda u tome da se nijedan od oblika ne može prevesti u slobodni radikal. Potom, ova supstanca ima sposobnost da regeneriše druge antioksidanse u našem organizmu, kao što su vitamini C i E, a takođe ima značajnu ulogu u sintezi glutationa. U patogenezi inflamatornih stanja, alfa-lipoinska kiselina je veoma značajna jer ispoljava i antiinflamatorni efekat, tako što inhibira sintezu faktora inflamacije, inhibira nastanak inflamatornih citokina.  Primjena ove supstance opravdana je u liječenju neuropatija koje predstavaljaju komplikaciju dijabetesa tipa I i II. Mnoge studije su zaključile da doza alfla-lipoinske kiseline od 300mg tokom 3 mjeseca održava i poboljšava vid kod osoba oboljelih od šećerne bolesti tipa I i II.

Alfa-lipoinska kiselina dostupna je u obliku oralnih farmaceutskih oblika, kao i u obliku intravenskih injekcija.

Leaves

Alchjamerova bolest je neurodegenerativni pormećaj koga karakteriše smanjenje kognitivnih funkcija povezanih sa orijentacijom i pamćenjem, kao i poremećaj motoričkih funkcija. Ova patologija je rezultat abnormalnog taloženja beta-amiloidnog peptida. Disfunkcija mitohondrija igra ključnu ulogu u patogenezi Alchajmerove bolesti. Zbog toga, alfa-lipionska kiselina je jedinjenje koje je dobro proučeno i koristi se kao dodatak u liječenju mnogih neurodegenerativnih bolesti, među kojima je i Alchajmer, zbog svog antioksidativnog, antiinflamatornog i neuroprotektivnog potencijala.

Što se tiče farmakokinetičkog profila, alfa-lipionska kiselina ima brzu apsorpciju, nisku bioraspoloživost, prolazi krvno-moždanu barijeru i metabolizam joj se dešava u jetri. Vrlo je rijetka pojava interakcije ove susptance sa drugim suplementima ili lijekovima (do sada nisu klinički dokazane interakcije), te se upotreba alfa-lipoinske kiseline smatra bezbjednom sa farmakoterapijom. Alfa-lipoinska kiselina se smatra sigurnim dodatkom, bez nekih izraženih nuspojava. Vrlo su oskudni podaci o primjeni ove supstance u pedijatrijskoj populaciji, u periodu trudnoće i dojenja, pa bi o primjeni trebalo da se konsultujete sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Reference

Korpa
sr_RSСрпски језик