Kurkuma

Curcuma longa L. – Zingiberaceae

Turmeric

Kurkuma je biljka iz Zingiberaceae porodice, a istoj porodici pripada i đumbir. Porijeklom je iz jugozapadne Indije, a u Africi se uzgaja u kućnim baštama. Rizom kurkume je žute boje i veoma je poznat kao začin koji se dodaje mnogim jelima. U zapadnoj Africi kurkuma se koristi kao boja za bojenje mnogih proizvoda, kao što su koža i pamuk. To je važna ljekovita i aromatična biljka koja ima veliki potencijal za primjenu u farmaceutskoj, kozmetičkoj, prehrambenoj i tekstilnoj industriji. Rizom kurkume je ljekoviti dio biljke i nalazi se u sastavu mnogih tradicionalnih lijekova koji se koriste za olakšavanje stomačnih tegoba, bolesti jetre i žuči, artritisa, mišićnih poremećaja, anoreksije, dijabetičkih rana. Kurkuma kao biljka pokazala je niz farmakoloških aktivnosti kao što su antioksidativno djelovanje, antineplastično, antiinflamatorno, antimikrobno, kardioprotektivno, hepatoprotektivno, antikoagulantno, kao i imunostimulativno djelovanje.

Rizom kurkume sadrži kurkuminoide, kao što je kurkumin i derivati kao što su demetoksikurkumin, bis-demetoksikurkumin, 5’-metoksikurkumin, dihidrokurkumin i ciklokurkumin. Mnogi seskviterpeni su izolovani iz rizoma kurkume, uključujući germakron, turmeron, alfa-turmeron, beta-turmeron, beta-bisabolen, alfa-kurkumen, zingiberon, beta-seskvifelanden, bisakuron, kurkumenon, dehidrokurdinon, prokurkumadiol, bisakumol, kurkumenol, izoprokurkumenol, epiprokurkumenol i drugi. Steroidi, kao što su stigmasterol, beta-sitosterol, holesterol i antrahinon, kao i 2-hidroksimetil antrahinon su pronađeni u rizomu kurkume. Ova biljka sadrži i etrasko ulje i u etarskom ulju se nalaze sljedeća jedinjenja: afelandren, sabinen, cineol, borneol i seskviterpeni.

Leaves

Antitumorsko djelovanje: Dokazano je da se u rizomu kurkume nalaze aktivni sastojci koji pokazuju antitumorsko i ctotoksično djelovanje. Aktivni prinicipi rizoma kurkume inhibiraju dijeljenje ćelija karcinoma prostate, adenokarcinoma dojke, karcinoma debelog crijeva, hepatokarcinoma.

Antidijebetička aktivnost: Dosta studija je dokazalo da rizom kurkume djeluje kao antidijabetik, hepatoprotektiv i kao antioksidans. Pokazano je da metanolni ekstrakti ove biljke poboljšavaju koncentraciju serumske glukoze i serumskih transaminaza, dok je vodeni ekstrakt kurkume stimulisao lučenje insulina iz pankreasa u stanju hiperglikemije. U drugoj studiji koja se bavila efektima zamrznutog, osušenog praha rizoma kurkume, zaključeno je da povećava koncentraciju HDL-holesterola (dobar holesterol), hemoglobin, smanjuje nivo glukoze u krvi, poboljšava lipidni status i normalizuje koncentraciju transaminaza jetre u krvi. Takođe, kurkuma može da se koristi i kao terapeutsko sredstvo koje sprječava dodatne komplikacije bolesti i starenje.

Antiinflamatorna aktivnost: Studija je pokazala da rizom kurkume posjeduje i antiinflamatornu aktivnost, a za to su zaslužni polisaharidi koji se nalaze u ovoj biljci i oni značajno ublažavaju i akutnu i hroničnu inflamaciju. Što se tiče radiološkog istraživanja, donesen je zaključak da kurkuma ima veoma pozitivno antiinflamatorno djelovanje kod pacijenata koji su oboljeli od reumatoidnog artritisa. Mehanizam antizapaljenskog djelovanja kurkume se zasniva na inhibiciji sinteze brojnih faktora zapaljenske reakcije, kao što su: leukotrieni, tromboksan, prostaglandini, faktor-nekroze tumora, interleukin 12.

Antimikrobna aktivnost: Rizom kurkume pokazuje i antibakterijsko djelovanje. Vodeni ekstrakt kurkume pokazao je antibakterijski efekat protiv S. Epidermidis, S. Aureus, C. Pneumoniae, E. Coli, kao i na B. Subtilis. Metanolni ekstrakt pokazao je inhibitorno djelovanje protiv bakterija B. Subtilis, S. aureus, V. harveyi, V. alginolyticus, V. vulnificus, V. parahaemolyticus, V. cholerae, B. cereus, A. hydrophila, S. agalactiae.

Pored antibakterijske aktivnosti, rizom kurkume pokazao je i antigljivičnu aktivnost. Metanolni ekstrakt rizoma kurkume pokazao je antifungalnu aktivnost protiv Cryptococcus neoformans i protiv Candida albicans. Drugi ekstrakti kurkume pokazali su antigljivičnu aktivnost protiv Rhizoctonia solani, Phytophthora infestans i Erysiphe graminis.

Pored antibakterijskog i antifungalnog djelovanja, vodeni ekstrakt rizoma kurkume pokazuje i antivirusno djelovanje. Antivirusnu aktivnost ispoljava protiv hepatitis B i hepatitis C virusa.

Kardioprotektivno djelovanje: Aktivni principi rizoma kurkume pokazali su kardioprotektivne efekte. Smatra se da je kardioprotektivni efekat posljedica supresije oksidativnog stresa i samim tim dolazi do poboljšanja funkcije komora srčanog mišića. Osim pomenutog djelovanja, rizom kurkume pokazuje i antiagregacijske i antikoagulantne efekte.

Hepatoprotektivni efekat: Nekoliko studija govori o tome kako rizom kurkume ima hepatoprotektivni efakat i kako značajno doprinosi normalnom nivou transaminaza jetre u serumu. Hepatoprotektivno djelovanje ove biljke se pripisuje antiinflamatornoj i antioksidativnoj aktivnosti kurkume.

Neuroprotektivna aktivnost: Neuroprotektivni efekat kukrume je dokumentovan velikim brojem studija. Dokazano je da ekstrakt kurkume ima neuroprotektivni efakat u tretmanu mnogih neuroloških oboljenja, jer poboljšava zadržavanje pamćenja, koncentraciju, kognitivne funkcije.

Kurkuma i bolesti prostate: Kineska farmakopeja navodi da je kurkuma tradicionalni biljni lijek, hrana i kozmetika. U mnogim studijama dokazano je da se dominantni aktivni sastojci kurkume nalaze u etarskom ulju, a najznačajnijim aktivnim sastojkom smatra se kurkumin, koji ispoljava antiinflamatorno, antitumorsko i antioksidativno djelovanje. Postoje dokumenti koji govore o tome kako je kurkumin veoma efikasan kao sastojak koji inhibira razvoj karcionama prostate. Benigna hiperplazija prostete je najčešća urološka bolest kod starijih muškaraca sa mogućom uzročno-posljedičnom vezom sa upalom prostate. Klinički tretmani benigne hiperplazije prostate obično uključuju alfa-1-blokatore, inhibitore 5 alfa-redukataze i hiruršku terapiju. Ovi lijekovi su pokazali dobar efekat i smanjili progresiju bolesti, međutim imaju i veliki broj neželjenih efekata tako da se danas sve više pažnje posvećuje biljnim lijekovima za terapiju benigne hiperplazije prosate. Uzimajući u obzir antiinflamatorne i antitumorske aktivnosti ulja kurkume, smatra se da kurkuma može biti od velike koristi za pacijente koji boluju od bolesti prostate.

Reference

Korpa
sr_RSСрпски језик