Uslovi kupovine


Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. AlivitPharm.com internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korišćenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.
Trgovac je Farmavit d.o.o. a kupac je posetilac ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbenicu, pošalje je trgovcu i izvrši plaćanje putem kreditnih kartica.


Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca porudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje porudžbu.
Sve cijene su izražene u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.
Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima i evrima.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod i spremanjem istog u Korpu.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.


Plaćanje

Naručeni proizvodi se plaćaju online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro ili Visa.


Isporuka

Naručeni proizvodi se pakuju na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan da provjeri stanje pošiljke, i u slučaju oštećenja, odmah reklamira proizvod dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi sa oštećenjima koja mogu nastati prilikom dostave.
Ako kupac ne primi robu ili dojavu o isporuci, nakon što je poslata, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo da o tome obaviesti prodavca, kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamenska pošiljka.
Ako kupac odbije da primi robu koju je naručio, trgovac ima pravo da traži od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.
Trgovac se obvezuje da proslijedi pošiljku kupcu onoga trenutka kada primi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon primanja te potvrde, trgovac se obvezuje da proslijedi pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.
Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) primi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više nije odgovoran za dalji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi sa daljom manipulacijom i isporukom robe.


Reklamacije

Trgovac se obavezuje da isporuči proizvod koji odgovara opisu proizvoda navedenom na AlivitPharm.com. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domenu dostavljača (preduzeća koja obavlja poslove dostave proizvoda).
U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod, a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe, trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.
Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan da preuzme proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju, kupac se odriče bilo kakve reklamacije.


Zaštita intelektualnih prava

Sva prava na AlivitPharm proizvodima su zadržana. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati ili prodavati proizvode trgovca, niti bilo koji deo tih proizvoda.


Uopšte

Farmavit d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primeniće se na korišćenje AlivitPharm.com stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.
Usluge koje Vam pruža AlivitPharm.com internet prodavnica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Farmavit d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, internet prometa, ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Iako Farmavit d.o.o. nastoji da Vam pruži najbolju moguću ponudu usluga, Farmavit d.o.o. ne može garantovati da će usluge na AlivitPharm.com odgovarati Vašim potrebama. Farmavit d.o.o. takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail office@alivitpharm.com kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Korpa
sr_RSСрпски језик